Bij ons altijd gratis thuisbezorgd

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.Cyclamen-webshop.nl.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de Site "Cyclamen-webshop.nl".
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Cyclamen-webshop.nl zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Cyclamen-webshop.nl niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Cyclamen-webshop.nl garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. De Kamer van Koophandel wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten.
Wanneer Cyclamen-webshop.nl links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Cyclamen-webshop.nl worden aanbevolen. Cyclamen-webshop.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Cyclamen-webshop.nl niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken.
Cyclamen-webshop.nl behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cyclamen-webshop.nl of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen.
Cyclamen-webshop.nl behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

Toepasselijk recht.
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

VERSHEID

Een plant is op zijn mooist als hij vers van de kweker komt en een bloem staat het langst op de vaas als hij direct van de kweker komt. Cyclamen-webshop levert verse producten.

MOOI

Meer en meer lees je over de innerlijke beauty. Een gezonde Lifestyle zorgt voor een mooie uitstraling. Voor bloemen en planten is dit niet anders. Cyclamen-webshop gezonde producten, die zowel sterk zijn als er mooi uitzien.

DUURZAAM

Wij vinden dat de kweker een kostprijsplus moet krijgen, onze bloemisten hun deel en naast onze opslag bieden wij u een prijs waarbij de prijs versus kwaliteit in balans is.

PLAATS

Uw bestelling kan overal in Nederland worden bezorgd. Ook kunt u uw product afhalen bij een van onze bloemisten.